Česká národopisná společnost

Václav MICHALIČKA: Kopřiva. Plevel, který šatil

MICHALIČKA, Václav: Kopřiva. Plevel, který šatil. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, 2017, 160 s.

Kniha Kopřiva. Plevel, který šatil je výstupem z projektu zaměřeného na historický fenomén zpracování kopřivového vlákna a výrobu kopřivových textilií od pravěku až po 20. století. Projekt se soustředil obzvlášť na kopřivu dvoudomou a její místo v materiální i duchovní kultuře. Vydání knihy úzce navazuje na výstavu realizovanou v Muzeu Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře (3. listopadu 2016 – 30. května 2017).

Kopřiva kniha

 

Díky obsáhle pojatému přístupu byla podchycena role kopřivového textilu od zvykoslovných a magických jevů přes lidovou slovesnost až po textilníprodukci v konkrétních historických obdobích. Kniha v historickém přehledu poskytuje ucelenější pohled na zpracování kopřivového vlákna od pravěku až téměř po současnost s hlavním zaměřením na středoevropský prostor. Reflektováno tak je nejen samotné zpracovávání kopřivového vlákna, ale takéjeho následné využívání (oděv, pytlovina, krajka) v propojení na lidovou slovesnost a zvykosloví, kdy zvláště různé magické praktiky korespondovaly se znalostí využívání kopřivového vlákna. Podchyceno je rovněž období první světové války, kdy byla kopřiva dvoudomá zpracovávána průmyslově v textilních továrnách na území dnešní České republiky. Předkládané informace se týkají především prostoru České republiky a Slovenska, ale podstatným způsobem reflektují i poměry
v celé Evropě.

Důležitou část tvoří popisy technologických postupů, které vychází jak z pramenné základny, tak zejména
z rekonstrukcí uskutečněných Muzeem
Novojičínska. Samostatnou kapitolu představuje prezentace artefaktů
z kopřivového vlákna, které se dochovaly v muzeích na území České republiky a
také Slovenska.

Přečteno 193 krát Naposledy změněno pondělí, 22 říjen 2018 13:56


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz