Česká národopisná společnost

Tři publikace Jiřího Mačudy

Hlavní výbor České národopisné společnosti byl upozorněn na tři nové publiace Jiřího Mačudy z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Bibliografické údaje a krátké anotace uvádíme v následujícím textu.

Mačuda, Jiří: Tradiční strava na Znojemsku a v dolnorakouském pohraničí. Traditionelle Ernährung in der Znaimer Region und im niederösterreichischen Grenzgebiet. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, 2014. ISBN: 978-80-86974-15-6.

 

Publikace vznikla jako výstup přeshraničního projektu „Tradiční strava v příhraničí” za spolupráce Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea Retz. Publikace má 200 stran, je celobarevná a psána dvojjazyčně, tj. v češtině a němčině. Na stránkách nové knihy se dočteme o každodenní i obřadní stravě venkovského obyvatelstva znojemského okresu a nedalekého rakouského příhraničí. Celou publikaci v závěru doplňuje také více než sedmdesát receptů pokrmů, které se v našem regionu dříve připravovaly.

 

Mačuda, Jiří: Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku. Břeclav: Malovaný kraj, občanské sdružení, 2015. ISBN 978-80-87954-02-7.

 

Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ za spolupráce Jihomoravského muzea ve Znojmě a obcí sdružených v místní akční skupině Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Jde vlastně o podrobný popis zvyků a obyčejů v průběhu celého kalendářního roku počínaje Hromnicemi a Třemi králi konče. Kromě obyčejů ze Znojemska jsou v knize pro srovnání zachyceny také zvyky z nedalekého Třebíčska, méně pak z dalších regionů patřících k Horácku a Podhorácku. Kniha má 96 stra a je tištěna celobarevně.

 

Mačuda, Jiří: Tradiční lidový oděv na Znojemsku. Břeclav: Malovaný kraj, občanské sdružení, 2015. ISBN 978-80-87954-04-1.

 

Brožura vznikla jako jeden z výstupů projektu „Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy“ za spolupráce Jihomoravského muzea ve Znojmě a obcí sdružených v místní akční skupině Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Smyslem 25 stránkové brožurky je seznámit obyvatele z místních obcí o krojích, které se dříve nosily na Moravskokrumlovsku, Hrotovicku, Moravskobudějovicku, Jemnicku ale také v českých obcích ze severního Znojemska. Celá brožura je doplněna četnými ilustracemi či fotografiemi a kromě popisu jednotlivých krojových kompletů pojednává rovněž o tom, čeho se vyvarovat a jak postupovat v případě, že by se některá z obcí v budoucnu rozhodla o obnovení místního kroje. Brožura je tištěna celobarevně.

 

Jelikož jde o výstupy z projektů, publikace nejsou běžně prodejné. V případě „Tradiční stravy“ se zájemci musí obrátit přímo na Jihomoravské muzeum ve Znojmě, pokud jde o „Výroční obyčeje“ či brožurku o krojích, je třeba kontaktovat MAS Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

 

Přečteno 1342 krát Naposledy změněno pátek, 09 prosinec 2016 14:03


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz