Česká národopisná společnost

Archiv článků

Františka JANČÍKOVÁ-MINAŘÍKOVÁ: Valašská dědina Držková. Držková: Obec Držková ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015.

 

První letošní číslo Národopisného věstníku (2016/1) naleznete ve virtuální badatelně.

Antonín KURIAL - Věra KOVÁŘŮ - Jan KUČA: Katalog lidové architektury. Část jedenáctá. Okres Kroměříž. Brno: Barrister and Principal, 2016,  88 stran.

V rozhovoru publikovaném v periodiku Cargo v roce 2014 je zaznamenán výrok předsedy České asociace pro sociální antropologii doc. PhDr. Zdeňka Uherka, CSc., bezprostředně se dotýkající aktivit vrcholné profesní organizace českých etnologů České národopisné společnosti, z. s.: „V podmínkách České republiky, kde byla v minulosti jedinou profesní organizací Národopisná společnost, je založení CASA symbolickým počinem, který má určitou hodnotu. Další etnologové udělali zajímavý krok stejným směrem. K mému překvapení se ČNS stala letos členem WCAA. Vzhledem k tomu, že ještě před založením CASA jsme se domluvili s ČNS, že jsme se stali součástí této zastřešující organizace, a že se tento krok nesetkal s konsenzuálním porozuměním z toho důvodu, že tvoříme jiný obor, jsem více než udiven touto změnou (ČR je proto zastoupena ve WCAA dvěma organizacemi, což je vcelku ojedinělý světový precedens).“

Vzhledem k tomu, že souběh událostí, které jsou ve výše citovaném textu uvedeny, spadají do funkčního období, během něhož jsem v letech 2008 až 2014 zastával post předsedy ČNS, považuji za nezbytné se k výrokům kolegy Zdeňka Uherka vyjádřit.

 

Plný text stanoviska viz textový soubor ve formátu PDF v příloze.

 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve na vernisáž stálé expozice Valašská dědina – opravdu zmizelý svět? v nové výstavní budově v Domu Pod Strání, která se uskuteční v sobotu 24. září 2016 v 11 hodin. Výstava je koncipována jako úvodní k areálu Valašská dědina.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz