Česká národopisná společnost

Archiv článků

Kolektivní monografie popisující a analyzující základní institucionální, personální a teoreticko-metodologické proměny etnologie a příbuzných oborů ve 2. polovině 20. století. První rozsáhlé dílo vydané po roce 1989, které se zevrubně a kriticky zabývá dějinami etnologie v širokých společenských, politických a kulturních kontextech s důrazem na vývoj oboru v někdejším Československu a dalších zemích střední Evropy.

„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Zpracovala a k vydání připravila Jana Nosková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna 2016, 640 s. ISBN 978-80-88081-08-1, 978-80-86736-52-5.

Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při ČNS pořádá společně s Ústavem evropské etnologie FF MU Brno a Muzeem regionu Boskovicka, p. o., konferenci Kresebná, fotografická a plánová dokumentace venkovského stavitelství v muzejních sbírkách a v archivních fondech. Konference se uskuteční 10.–11. května 2017 v Boskovicích. Přihlášku na konferenci zasílejte prosím do 31. března 2017.

Písňová sbírka učitele Františka Homolky (1885–1933), rodáka ze Zlosyně na Mělnicku, představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích. Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou.

Třetí číslo Zpravodaje ČNS v roce 2016 informuje o dění v ČNS od srpna do prosince tohoto roku. Nejdete v něm například informace o vyhlášení Studentské ceny ČNS, o přípravách Valného shromáždění ČNS a konferenci ČNS „V pohybu“ či o činnosti ČNS v UNESCO.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz