Česká národopisná společnost

Archiv článků

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví.

Autoři: Alena Křížová, Martina Pavlicová a Miroslav Válka.  Brno:Masarykova univerzita - Ústav evropské etnologie, 2015. 311 stran. ISBN: 978-80-210-8081-2.

Etnologické studie 19

TICHÁ, Jana - KUČEROVÁ, Lenka (eds.): Dřevěný svět Josefa Heji a řezbáři Hejova nožíku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2016. 259 s. ISBN 978-80-87210-55-0.

Tento výroční sborník popisuje historii Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Každá z kapitol knihy se věnuje jednomu pracovišti tohoto ústavu a jeho historii. Čtenář se tak může dočíst o české etnomuzikologii, etnických studiích, historické etnologii, Kabinetu hudební historie a také o výzkumných cílech a budoucnosti brněnského pracoviště Etnologického ústavu. Další kapitoly popisují dokumentační sbírky tohoto ústavu. Zvlášť je popisována knihovna pražského pracoviště, dále pak knihovna a archiv pracoviště Brno a knihovna Kabinetu hudební historie. Ve zkrácené formě je pak čtenáři předložena kapitolka o časopisech vydávaných na Etnologickém ústavu. 

Aktuání číslo Zpravodaje ČNS informuje o dění v České národopisné společnosti od března do července 2016. 

Ambicí knihy je vykreslit obraz pestrých osudů krajanské komunity, která svoji existenci spojila s místem zvaným Veliké Srediště, obcí ležící nedaleko města Vršac v jižním Banátu v dnešním Srbsku. Její vznik, stejně jako existence dalšího českého osídlení na Balkáně, je výslednicí rozsáhlého migračního procesu, který pro jihovýchodní Evropu znamenal značné proměny struktury populace v rovině sociální, hospodářské, etnické i náboženské. Kniha se pokouší o odkrytí opony hodnocení světa skupiny reformovaných evangelíků původem z hanáckého Slovácka (okolí Klobouk u Brna). Ti se v polovině 19. století rozhodli opustit svou domovinu a po více než měsíci putování se usadili pod nejvyšší horou Vojvodiny – Kudričkim vrchem. Vesnice, dosud obydlená Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání, se jim stala novým domovem, multietnickým světem par excellence, s nímž spojili své další naděje a vyhlídky.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz