Česká národopisná společnost

Archiv článků

Národopisné muzeum Národního muzea v Praze připravilo na březen několik akcí. Tradiční řemeslné dílny představí na workshopu 11. března vyřezávání dřevěných píšťalek, pro děti pak výrobu postaviček z kynutého těsta. Tentýž den se uskuteční v rámci cyklu Folklorní regiony přednáška s hudebně tanečním vystoupením z Prácheňska a Strakonicka. Dne 16. března v 17 hodin bude slavnostně zahájena nová výstava Námluvy. A konečně 25. března vystoupí skotská hudební skupina Dun Creagan. Více informací o všech zmíněných akcích naleznete v přílohách.

Hlavním výbor České národpisné spolenčosti obdržel od své kolegyně Evy Románkové, pověřené členky Hlavního výboru pro zaharniční styky, niže uvedený e-mail týkající se webového portálu World Council of Anthropological Associations (WCAA) s názvem Deja Lu.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s MKKK – Subkomisí pro lidové obyčeje a Sekcí pro lidové obyčeje ČNS pořádá ve dnech 13.–14. června 2017 konferenci Erotika v lidové kultuře. Přihlášku s názvem příspěvku zasílejte do 12. května 2017. Více informací naleznete v příloze.

Slovenský etnologický časopis Etnologické rozpravy, který spoluvydává Národopisná spoločnosť Slovenska a je evidován v databázi ERIH, vyzývá autorky a autory k publikování studií na témata Tělo a tělesnost a Nebezpečí a ohrožení. Termín odevzdání příspěvků je 31. března 2017. Více informací v příloze.

Kolektivní monografie popisující a analyzující základní institucionální, personální a teoreticko-metodologické proměny etnologie a příbuzných oborů ve 2. polovině 20. století. První rozsáhlé dílo vydané po roce 1989, které se zevrubně a kriticky zabývá dějinami etnologie v širokých společenských, politických a kulturních kontextech s důrazem na vývoj oboru v někdejším Československu a dalších zemích střední Evropy.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz