Česká národopisná společnost

Archiv článků

Tento výroční sborník popisuje historii Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Každá z kapitol knihy se věnuje jednomu pracovišti tohoto ústavu a jeho historii. Čtenář se tak může dočíst o české etnomuzikologii, etnických studiích, historické etnologii, Kabinetu hudební historie a také o výzkumných cílech a budoucnosti brněnského pracoviště Etnologického ústavu. Další kapitoly popisují dokumentační sbírky tohoto ústavu. Zvlášť je popisována knihovna pražského pracoviště, dále pak knihovna a archiv pracoviště Brno a knihovna Kabinetu hudební historie. Ve zkrácené formě je pak čtenáři předložena kapitolka o časopisech vydávaných na Etnologickém ústavu. 

Aktuání číslo Zpravodaje ČNS informuje o dění v České národopisné společnosti od března do července 2016. 

Ambicí knihy je vykreslit obraz pestrých osudů krajanské komunity, která svoji existenci spojila s místem zvaným Veliké Srediště, obcí ležící nedaleko města Vršac v jižním Banátu v dnešním Srbsku. Její vznik, stejně jako existence dalšího českého osídlení na Balkáně, je výslednicí rozsáhlého migračního procesu, který pro jihovýchodní Evropu znamenal značné proměny struktury populace v rovině sociální, hospodářské, etnické i náboženské. Kniha se pokouší o odkrytí opony hodnocení světa skupiny reformovaných evangelíků původem z hanáckého Slovácka (okolí Klobouk u Brna). Ti se v polovině 19. století rozhodli opustit svou domovinu a po více než měsíci putování se usadili pod nejvyšší horou Vojvodiny – Kudričkim vrchem. Vesnice, dosud obydlená Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání, se jim stala novým domovem, multietnickým světem par excellence, s nímž spojili své další naděje a vyhlídky.

Publikace Děti v Brně je sestavena ze sedmi kapitol, jejichž autory jsou pracovníci brněnského pracoviště EÚ AV ČR a doplňuje je esej literárního vědce a překladatele Petera Demetze, pražského rodáka, který prožil dětství v Brně. Jednotlivé oddíly jsou zaměřeny na postavení a roli dětí v rodině, na jejich volný čas, zpěvnost, na vývoj českého školství a na vztahy mezi Čechy a Němci, na děti ve fotografii. Jedna kapitola se věnuje výhradně německým dětem, ostatní jsou zaměřeny zejména na děti české.

 

Odkaz k objednání publikace naleznete zde.

Hlavní výbor České národopisné společnosti i v letošním roce vyhlásil anketu O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategoriích publikace; výstava, expozice; seminář, konference, akce. Členové ČNS rozhodli v letošním hlasování o vítězích ankety následovně:

 

Publikace: R. Doušek – D. Drápala (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Brno 2015.

 

Expozice, výstava: Hliněné stavitelství na Moravě. Autor Martin Novotný, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, vernisáž 1. 5. 2015.

 

Konference: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2.–3. 6. 2015.

 

Cenu Pěti rudých růží, o které rozhoduje Hlavní výbor České národopisné společnosti, obdržel projekt GISTRALIK realizovaný Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy unoverzity v Brně.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz