Česká národopisná společnost

Archiv článků

Dušan HOLÝ: Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová tanenčí hudba na moravské straně Bílých karpat v subregionu Horňácko. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Etnologické studie 15

Česká národopisná společnost, z. s., zveřejnila Memorandum ke 120. výročí otevření Národopisného muzea českoslovanského. Memorandem se ČNS obrací na Ministerstvo kultury a chce se jím vyslovit k dlouhodobé neexistenci stálé etnografické expozice v Moravském zemském muzeu v Brně. Celý text Memoranda najdete v příloze.

Monografie týmů etnologů Masarykovy univerzity sleduje vybrané jevy tradiční lidové kultury inovativním pohledem. Koncepce se odchyluje od zaužívané tematické systematiky této složky kulturního dědictví a nazírá na jednotlivé jevy skrze charakteristiky, kterými jsou časovost a prostorovost.
                                                                    

Jana KOUDELOVÁ - Václav MICHALIČKA: Méně známé roubené stavby na území Slezska. Dokumentace památek tradičního stavitelství v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, 414 s.

Martin ČERŇANSKÝ - Lubomír PROCHÁZKA: Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové 
a lidové architektury I.
Praha: Hlavní město Praha - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 2015, 349 s.


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz