Česká národopisná společnost

Archiv článků

Muzeum Chodska v Domažlicích zve 1. dubna 2016 na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných expozic Muzea Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů.

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství, které je připoutalo k církevnímu kalendáři a jeho svátkům a překrylo staré mýty a rituály z archaických pohanských dob. Proměnlivá soustava obyčejové tradice se měnila s dobou a s novými hospodářskými vazbami, životním způsobem lidí a nakonec i s cílenými snahami o zachování projevů lidové kultury. Kniha předkládá plastický obraz výročních obyčejů v časových proměnách a v regionální rozrůzněnosti se zaměřením na venkovské společenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Dušan HOLÝ: Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová tanenčí hudba na moravské straně Bílých karpat v subregionu Horňácko. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Etnologické studie 15

Česká národopisná společnost, z. s., zveřejnila Memorandum ke 120. výročí otevření Národopisného muzea českoslovanského. Memorandem se ČNS obrací na Ministerstvo kultury a chce se jím vyslovit k dlouhodobé neexistenci stálé etnografické expozice v Moravském zemském muzeu v Brně. Celý text Memoranda najdete v příloze.

Monografie týmů etnologů Masarykovy univerzity sleduje vybrané jevy tradiční lidové kultury inovativním pohledem. Koncepce se odchyluje od zaužívané tematické systematiky této složky kulturního dědictví a nazírá na jednotlivé jevy skrze charakteristiky, kterými jsou časovost a prostorovost.
                                                                    Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz