Česká národopisná společnost

Archiv článků

Jana KOUDELOVÁ - Václav MICHALIČKA: Méně známé roubené stavby na území Slezska. Dokumentace památek tradičního stavitelství v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, 414 s.

Martin ČERŇANSKÝ - Lubomír PROCHÁZKA: Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové 
a lidové architektury I.
Praha: Hlavní město Praha - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 2015, 349 s.

Otakar KIRSCH: (Po)zapomenutí nositelé paměti. Německé muzejnictví na Moravě. Brno: Paido, 2014, 281 s.

Antonín KURIAL - Věra KOVÁŘŮ - Jan KUČA: Katalog lidové architektury. Část desátá. Okres Třebíč. Brno: Barrister 
and Principal 2015, 112 s.

Právě vyšlo třetí číslo zpravodaje České národopisné společnosti, které informuje o činnosti společnosti v období září - prosinec 2015.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz