Česká národopisná společnost

Archiv článků

Ambicí knihy je vykreslit obraz pestrých osudů krajanské komunity, která svoji existenci spojila s místem zvaným Veliké Srediště, obcí ležící nedaleko města Vršac v jižním Banátu v dnešním Srbsku. Její vznik, stejně jako existence dalšího českého osídlení na Balkáně, je výslednicí rozsáhlého migračního procesu, který pro jihovýchodní Evropu znamenal značné proměny struktury populace v rovině sociální, hospodářské, etnické i náboženské. Kniha se pokouší o odkrytí opony hodnocení světa skupiny reformovaných evangelíků původem z hanáckého Slovácka (okolí Klobouk u Brna). Ti se v polovině 19. století rozhodli opustit svou domovinu a po více než měsíci putování se usadili pod nejvyšší horou Vojvodiny – Kudričkim vrchem. Vesnice, dosud obydlená Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání, se jim stala novým domovem, multietnickým světem par excellence, s nímž spojili své další naděje a vyhlídky.

Publikace Děti v Brně je sestavena ze sedmi kapitol, jejichž autory jsou pracovníci brněnského pracoviště EÚ AV ČR a doplňuje je esej literárního vědce a překladatele Petera Demetze, pražského rodáka, který prožil dětství v Brně. Jednotlivé oddíly jsou zaměřeny na postavení a roli dětí v rodině, na jejich volný čas, zpěvnost, na vývoj českého školství a na vztahy mezi Čechy a Němci, na děti ve fotografii. Jedna kapitola se věnuje výhradně německým dětem, ostatní jsou zaměřeny zejména na děti české.

 

Odkaz k objednání publikace naleznete zde.

Hlavní výbor České národopisné společnosti i v letošním roce vyhlásil anketu O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategoriích publikace; výstava, expozice; seminář, konference, akce. Členové ČNS rozhodli v letošním hlasování o vítězích ankety následovně:

 

Publikace: R. Doušek – D. Drápala (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Brno 2015.

 

Expozice, výstava: Hliněné stavitelství na Moravě. Autor Martin Novotný, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, vernisáž 1. 5. 2015.

 

Konference: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2.–3. 6. 2015.

 

Cenu Pěti rudých růží, o které rozhoduje Hlavní výbor České národopisné společnosti, obdržel projekt GISTRALIK realizovaný Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy unoverzity v Brně.

3. listopadu 2016 bude veřejnosti zpřístupněna výstava Kopřiva, která poprvé komplexně přiblíží způsoby využití kopřivy od prehistorie až po současnost. Chybět nebudou rekonstrukce textilií zhotovených z kopřivových vláken - včetně košile, která se mimo jiné stala součástí známé pohádky Sedmero krkavců.

Odborné veřejnosti i laickým zájemců o lidovou kulturu byly v nedávné době zpřístupněny dvě jedinečné databáze, vytvořené týmy Masarykovy univerzity v Brně a Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze:

 

Geografický informační systém tradiční lidové kultury na Moravě 1750-1900 - více viz http://gistralik.muni.cz/

 

Databáze kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze - více viz http://staretisky.eu.cas.cz/Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz