Česká národopisná společnost

Aktuality

Redakce časopisu Národopisný věstník oznamuje, že obdržela vynikající zprávu od společnosti Elsevier o tom, že časopis je od roku 2018 zařazen do databáze Scopus. Jedná se o prestižní a největší abstrakční a citační světovou databázi obsahující uznávané odborné recenzované knihy, časopisy a sborníky.

Brno, 11. – 13. září 2019. Konference se koná v rámci projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021) a je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům.

Společná výstava Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Moravského zemského muzea v Brně bude zahájena ve čtvrtek 7. března 2019 v 17.00 hod. v hlavní budově Slováckého muzea v Uherkém Hradišti (Smetanovy sady 179). Výstava potrvá do 30. června 2019.

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., si Vás dovoluje pozvat na výstavu Jan Koula - vlastimil a novorenesančník. Užité umění z tvorby architekta 19. století. Zahájení výstavy se uskuteční v pátek 1. března 2019 v 18.00 hod. ve výstvaním sále Kopeckého sady 2. Plzeň. Výstava potrvá do neděle 8. září 2019.

Výstava Fratišek Kretz a Alice Masaryková bude slavnostně zahájena 15. února 2019 v 15 hodin v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze. Výstava představí sbírky lidového oděvu, textilu, výšivek, keramiky a kraslic, které získal František Kretz nejen pro Národní muzeum, ale i pro výzdobu interiérů Pražského hradu, kde spolupracoval s Alicí Masarykovou. Zhlédnout můžete výstavu do 15. září 2019.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz