Česká národopisná společnost


Digitalizované časopisy

1897–1905

První odborné periodikum vydávané tehdejší Národopisnou společností českoslovanskou. Po Českém lidu je tak druhým nejstarším etnologickým časopisem u nás. Redaktorem prvních čtyř ročníků byl František Pastrnek, po něm dva ročníky redigoval Jiří Polívka.

1906–1956

V roce 1906 nahradil starší Národopisný sborník českoslovanský. V letech 1914–1924, kdy nevycházel Český lid, byl jediným centrálním oborovým periodikem v Československu.  Kontinuální vydávání časopisu přerušily ve 30. letech hospodářské potíže, posléze II. světová válka. Poválečná revitalizace časopisu byla direktivně ukončena v roce 1956. Mezi lety 1906–1956 byli redaktory Národopisného věstníku českoslovanského postupně Jiří Polívka, Jiří Horák, Karel Chotek a Drahomíra Stránská.

1959–1962

Drobná tiskovina vydávaná v době přerušení vydavatelství Národopisného věstníku českoslovanského / československého. Přinášela mimo jiné texty zpracované regionálními dopisovateli, informace o dotazníkových průzkumech, znění některých dotazníků apod.

1963–1968

Svým obsahem a strukturou kontinuálně navázal na starší Věstník Národopisné společnosti československé, pouze ve svém názvu reflektoval rozvíjení úzké spolupráce se slovenskou sesterskou společností.

1966–1992

Obnovu vědeckého časopisu s upraveným názvem iniciovala v roce 1966 skupina brněnských etnologů. Mezi roky 1974–1984 bylo vydávání opět zastaveno. Jako redaktoři působili Václav Frolec, Jaroslav Kramařík, Karel Fojtík a Antonín Robek. V roce 1992 byl Národopisný věstník československý transformován v důsledku společensko-politických změn na Národopisný věstník vydávaný pouze na území ČR. 

1992 - do současnosti 

Recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 1992, svoji koncepcí se však hlásí k starším časopiseckým titulům vydávaným Společností. Díky této tradici jej můžeme považovat za druhý nejdéle vydávaný etnologický časopis v České republice. Je evidován na národním Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů. Od roku 2008 vychází dvě čísla ročně. Na redakci jednotlivých ročníků se doposud podíleli J. Kandert, J. Veselská, M. Válka, D. Drápala.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz