Česká národopisná společnost


O časopise

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, z. s., který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Národopisný věstník dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie.

 

Národopisný věstník je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně a zdarma dostupný uživateli nebo jeho instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na úplné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by si předem vyžádali svolení vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI.

 

Národopisný věstník je evidován v mezinárodních bibliografických databázích SCOPUS, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), EBSCOAIO (The Anthropological Index Online of the Royal – Anthropological Institute), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Registrační číslo MK ČR E 18932

ISSN 1211-8117 (Print)

ISSN 2571-0982 (Online)

 

Národopisný věstník je jako vědecké oborové periodikum členěn do standardizovaných oddílů:

  • Studie a Materiály (veškeré zde publikované příspěvky procházejí řádným recenzním řízením)
  • Etnologie v zahraničí
  • Příspěvky dopisovatelů České národopisné společnosti
  • Personalia
  • Knihy (recenze)
  • Výstavy (recenze)
  • Konference

 

Texty v oddílech Studie; Materiály jsou opatřeny abstraktem a klíčovými slovy v anglickém jazyce. Časopis je vybaven také anglickou verzí obsahu.

Texty jsou publikovány v jazyce českém, slovenském, polském a ve světových jazycích.

Národopisný věstník vychází dvakrát ročně, první číslo v měsíci červnu, druhé číslo v měsíci prosinci.

Recenzování příspěvků bylo zavedeno pro Národopisný věstník počínaje rokem 2007 (oboustranně anonymní recenzní řízení).

 

Přesměrování na nové webové stránky časopisu:

 

https://narodopisnyvestnik.cz/

 Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz