Česká národopisná společnost

Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

Brno, 11. – 13. září 2019. Konference se koná v rámci projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021) a je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům.

Organizátoři konference vítají příspěvky s mezioborovými přesahy a příspěvky kladoucí metodologické otázky výzkumu tohoto fenoménu. Preferují příspěvky zaměřené zejména na následující témata: 

 • možné definice kramářské písně, resp. kramářského tisku,
 • knihovědné aspekty kramářských tisků (produkce, tiskárny, distribuce, cenzura);
 • jazyková stránka kramářských písní;
 • adaptace zahraničních pretextů / témat;
 • intertextualita a intermedialita v kramářské písni;
 • recepce a sběratelství kramářské písně;
 • čtenáři a posluchači kramářských písní;
 • nápěvy kramářských písní;
 • sebeprezentace nakladatelů (např. tiskáren, církevních řádů, poutních míst atd.);
 • kramářská píseň jako médium paměti;
 • média kramářské písně (tisk, rukopis, ústní tradice);
 • reflexe historických událostí;
 • stylové a tematické stereotypy kramářské písně;
 • kramářská píseň jako projev populární kultury;
 • kramářská píseň v systému dobových žánrů;
 • politická a náboženská propaganda v kramářské písni;
 • etnologické a hymnologické aspekty;
 • vizuální aspekty kramářských tisků;
 • česká kramářská píseň v evropském kontextu;

Další infomace naleznete v přiložených souborech.

Přečteno 609 krát Naposledy změněno pátek, 20 září 2019 07:32


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz