Česká národopisná společnost

Ostatní

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti zve 23. února 2019 na akci Slovácká zabijačka. Program představí masopustní období – návštěvníci uvidí řeznické řemeslo v praxi, chybět nebude občerstvení, fašanková obchůzka masek nebo dílnička pro děti.

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlašuje Studentskou cenu ČNS. Studentská cena je vyhlašována ve dvou kategoriích – pro nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci. Podmínky Studentské ceny najdete v přiloženém souboru. Konečný termín přihlášení prací je 28. února 2019.

do 28. února 2019 mohou zájemci z řad vysokoškolských studentů předkládat žádosti o finanční podporu z dárcovského Fondu PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc., který Ćeská národopisná společnost založila za účelem finanční podpory studentských etnografických terénních výzkumů na území České republiky, a to jak v oblasti materiální kultury (lidová architektura a oděv, strava, transport, tradiční zemědělství, domácká a řemeslná výroba), tak i nemateriálních kulturních projevů (výroční a rodinný obyčejový cyklus, religiozita, léčitelství). Podrobnější informace neleznete zde.

Národopisné muzeum Národního muzea v Praze zve v únoru na několik akcí. V cyklu Slovo, tradice a kontext vystoupí 7. února Jiří Plocek, který bude přednášet o sbírce lidových písní Františka Sušila. V rámci Folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska se 9. února představí Horácko a Podhorácko. Tradiční řemeslné dílny proběhnou také 9. února – jsou věnovány pletení z orobince, děti čeká výroba masopustních masek. Dále jste zváni na dvě nové výstavy – 2. února bude zahájena výstava Od Dionýsa k Trifonovi, která představuje bulharské vinařské tradice, a 15. února výstava Fratišek Kretz a Alice Masaryková. Podrobnosti k programům najdete v přílohách.

Cyklus přednášek, který je pořádán ve spolupráci s Národopisným muzeem v Praze a věnuje se fenoménům tradiční a současné slovesnosti a zpěvnosti, pokračuje v roce 2019 již svým čtvrtým ročníkem. První přednáška se bude konat 7. 2. 2019 od 18 hodin v Letohrádku Kinských a Jiří Plocek v ní bude hovořit o Sušilově sbírce jako inspirující pokladnici symbolů.

Strana 1 z 2


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz