Česká národopisná společnost

Archiv článků

Hlavní výbor České národopisné společnosti byl upozorněn na tři nové publiace Jiřího Mačudy z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Bibliografické údaje a krátké anotace uvádíme v následujícím textu.

Druhé letošní číslo zpravodaje informuje o činnosti České národopisné společnosti v období od března do poloviny července 2015. Zpravodaj byl rozeslán předsedkyní společnosti podle e-mailového adresáře. Můžete si jej ale také stáhnout pod tímto článkem.

Hlavní výbor České národopisné společnosti i v letošním roce vyhlásil anketu O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2014 v kategoriích publikace; výstava, expozice; seminář, konference, akce. Členové ČNS rozhodli v letošním hlasování o vítězích ankety následovně:

 

 

Publikace: Tyllner, Lubomír a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura. Praha: Paseka 2014, 802 s.

Expozice, výstava: Národopisná expozice Slovácko: stálá expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti, otevřena 31. 5. 2014 k 100. výročí založení muzea

Konference: Konference Válka pohledem etnologie, Plzeň 16.–18. 9. 2014 – Česká národopisná společnost za spolupořadatelství FF ZČU Plzeň a Západočeského muzea v Plzni.

Ceny České národopisné společnosti byly vítězům předány 27. června 2015 na MFF Strážnice.

Vážené členky a vážení členové ČNS,

Česká národopisná společnost změnila účet - místo účtu u České spořitelny, a.s., který byl finančně nevýhodný, byl zřízen nový účet u Fio banky (Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1).

Nové číslo účtu je: 2300812413/2010

IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste od nynějška používali pro veškeré platby nový účet. Děkujeme.

 

Národopisný věstník byl počátkem června letošního roku zařazen do prestižní mezinárodní bibliografické databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities).

Redakce Národopisného věstníku děkuje všem, kteří ať již jako členové redakční rady či autoři přispěli k tomuto úspěchu. Zvláštní poděkování náleží PhDr. Jiřímu Woitschovi, Ph.D., který je v současnosti pověřen v rámci Hlavního výboru agendou databází.

Česká národopisná společnost bude v dalších letech usilovat také o zařazení Národopisného věstníku do databáze SCOPUS.Nákupní košík

Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz