Česká národopisná společnost

Národopisný věstník

1992 - do současnosti 

Recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 1992, svoji koncepcí se však hlásí k starším časopiseckým titulům vydávaným Společností. Díky této tradici jej můžeme považovat za druhý nejdéle vydávaný etnologický časopis v České republice. Je evidován na národním Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů. Od roku 2008 vychází dvě čísla ročně. Na redakci jednotlivých ročníků se doposud podíleli J. Kandert, J. Veselská, M. Válka, D. Drápala.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz