Česká národopisná společnost


Knihy

Holubová, Markéta – Kafka, Luboš – Hrdina, Jan – Omelka, Martin – Řebounová, Otakara: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. ISBN 978-80-88081-25-8. Lidová zbožnost představuje poměrně složitou, obtížně strukturovatelnou oblast lidové mentality a tradiční kultury, v níž se propojuje lidová duchovní kultura s kulturou materiální. Vykazuje společné rysy přesahující hranice regionů, krajů i státních útvarů. Nicméně přesto jsou v ní patrné určité rozdíly, do kterých se promítla řada faktorů, jako například církevní správa, konfese obyvatelstva či odlišný historický vývoj v jednotlivých regionech. Zcela specifickým projevem lidové zbožnosti se stal typ sociálně-náboženského chování – poutnictví. Devátý svazek Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska se tudíž v souladu se stavem výzkumu zaměřil na projevy lidové zbožnosti v podobě hmotných a duchovních aspektů zbožné peregrinace, přičemž hlavní důraz se kladl na její historické formy studované převážně prostřednictvím archeologických nálezů, archivních pramenů a muzejních artefaktů.
Skořepová, Markéta a kol.: Z receptáře našich předků: lidová strava čtyř regionů: Jižní Čechy, Jižní Morava, Vysočina, Dolní Rakousko/Aus den Rezeptbüchern unserer Vorfahren: traditionelle Küche in vier Regionen: Südböhmen, Südmähren, Vysočina, Niederösterreich Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč 2020. ISBN 978-80-86894-54-6. Dvojjazyčná česko-německá publikace je jedním z výstupů dvouleté spolupráce etnografů čtyř regionů – Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolních Rakous. Jejím cílem je přiblížit stravování našich předků nejen obvyklou výkladovou formou, ale především za pomoci konkrétních receptur a návodů. Podkladem pro její zpracování byly výsledky terénních výzkumů a vzpomínky pamětníků. Přehledně je tak zachycena prostá a přitom vyvážená lidová strava obyvatel venkova a menších měst na konci 19. a v první polovině 20. století. Kniha je rozdělena do šesti tematických oddílů, které odpovídají nejčastěji podávaným pokrmům a užívaným surovinám – polévky a zavářky, recepty ze zeleniny, luštěnin, obilí a hub, bramborové pokrmy, moučné pokrmy, masité pokrmy a omáčky. Závěrečná kapitola je věnována svátečním pokrmům, pečivu a nápojům. Tato nově vydaná publikace zahrnuje celkem stovku receptů z oblasti česko-moravsko-rakouského příhraničí, které jsou kromě úvodního výkladového textu představeny a doplněny i obrázky zachycujícími některé popisované pokrmy či dobové vybavení kuchyní.

V těchto dnech vychází nová kniha s názvem: Co roztáčel vítr – historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel. Autoři Jan Doubek, Břetislav Koč a Radim Urbánek vytvořili doposud nejkomplexnější pojednání o větrných mlýnech a turbínách na našem území. Brněnský nakladatel Ivo Sperát, který se věnuje odborným historickým textům, ji vydal jako svou čtvrtou letošní publikaci.

Hluboké Mašůvky, obec nedaleko Znojma, která se proslavila svým poutním místem, vydala knížku k 800. výročí od první zmínky o vsi. Kniha obsahuje kapitolu věnovanou lidovým tradicím. Autory kapitoly jsou Jiří Mačuda a Zdeněk Adámek.Hluboké Mašůvky

Publikace vydaná Metodickým centrem pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě vznikla ze zkušeností pracovníků českých muzeí v přírodě a jejím posláním je tyto zkušenosti předávat dál a roznítit další diskuzi nad důležitými oborovými otázkami. Ty se týkají koncipování muzeí v přírodě, jejich role a funkce ve společnosti, ale především praktických problémů, které jejich provoz provázejí, ať už na úrovni uchování či prezentace kulturního dědictví nebo na úrovni jejich managementu. Publikace je k dostání zdarma (kontakt: eva.kuminkova(at)nmvp.cz) nebo ke stažení na webu NMvP https://bit.ly/3afyWVM.

 

mvp cesta obalka tisk A ořez

Strana 1 z 2


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz