Česká národopisná společnost


Fond Aleny Plessingerové a Josefa Vařeky

 

Česká národopisná společnost, z. s., založila v roce 2018 dárcovský Fond PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc., za účelem finanční podpory studentských etnografických terénních výzkumů na území České republiky, a to jak v oblasti materiální kultury (lidová architektura a oděv, strava, transport, tradiční zemědělství, domácká a řemeslná výroba), tak i nemateriálních kulturních projevů (výroční a rodinný obyčejový cyklus, religiozita, léčitelství).

 

Podmínky udělení podpory

 

Udělení finanční podpory z Fondu je podmíněno předložením výzkumného projektu na přiloženém formuláři, jehož součástí je anotace projektu (název, téma, lokalizace, termín plánovaného provedení), identifikační data studenta a předpokládané finanční náklady (rámcový rozpočet). Jako výsledek výzkumu je požadována výzkumná zpráva v rozsahu 20 stran (včetně příloh), která bude uložena v archivu společnosti, a článek v rozsahu minimálně 5 stran zpracovaný na základě provedeného terénního výzkumu, jež bude otištěn v Národopisném věstníku.

 

Studentům a studentkám etnologie v České republice: Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu při realizaci terénních etnografických výzkumů

Vážené studentky a vážení studenti,

  • Česká národopisná společnost, z. s., (dále ČNS) založila dárcovský „Fond PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.,“ (dále Fond) za účelem finanční podpory studentských etnografických terénních výzkumů na území České republiky, a to jak materiální kultury (lidová architektura a oděv, strava, transport, tradiční zemědělství, domácká a řemeslná výroba), tak i nemateriálních kulturních jevů (výroční a rodinný obyčejový cyklus, religiozita, léčitelství).    
  • Udělení finanční podpory z Fondu je podmíněno předložením výzkumného projektu s uvedením 1) tématu výzkumu; 2) lokalizace výzkumu; 3) termínu plánovaného provedení výzkumu (s počátkem v roce 2024); 4) předpokládaných finančními nákladů (rámcový rozpočet). Výsledkem výzkumu je výzkumná zpráva, která bude uložena v archivu ČNS, a zpracovaná studie otištěná v Národopisném věstníku. Více informací naleznete na https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/darcovsky-fond
  • Maximální výše podpory, o kterou je možné žádat, je 15 000,- Kč

$1·      Zájemci z řad studentů / studentek mohou předložit návrhy svých etnografických terénních výzkumů na adresu předsedy Správní rady Fondu: doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno; a elektronicky e-mailem na adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zároveň Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 30. listopadu 2023.

$1·      Po posouzení projektů správní radou Fondu obdrží studenti zálohu ve výši 50 %, druhou polovinu po odevzdání požadovaných materiálů (článek pro Národopisný věstník a zpráva z terénního výzkumu pro archiv ČNS).

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.                                             doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

     předseda ČNS                                                             předseda správní rady Fondu

 

Zájemci z řad vysokoškolských studentů předkládají žádosti s návrhy svých etnografických terénních výzkumů a s podpisem na adresu předsedy správní rady fondu doc. PhDr. Miroslava Války, Ph.D. (Ústav evropské etnologie FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno) a současně i elektronicky e-mailem na adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to do 30. listopadu 2022.

 

Po posouzení projektů správní radou fondu obdrží studenti zálohu ve výši 50 % schváleného rozpočtu, kterou po skončení výzkumu spolu s dalšími náklady vyúčtují do 1. prosince roku přidělení dotace.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz