Česká národopisná společnost


Anketa

Pravidla pro udělování Ceny České národopisné společnosti

 1. ČNS každoročně uděluje jako ocenění významných počinů, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru, Cenu České národopisné společnosti. Cena je udělována v kategoriích:

a. publikace

b. výstava, expozice

c. projekt, akce, konference

2. O udělení ceny rozhodují v rámci ankety všichni řádní, mimořádní a čestní členové ČNS – a to hlasováním prostřednictvím typizovaných hlasovacích lístků. Kolektivnímu členu ČNS přísluší dva hlasovací lístky.

3. Anketu O nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok každoročně vyhlašuje Hlavní výbor ČNS, vždy nejpozději k 1. březnu následujícího roku. Hlasovací lístky obdrží členové ČNS společně se Zpravodajem ČNS informujícím o pravidlech hlasování. Každý hlasovací lístek musí obsahovat tři kategorie, pro něž je cena udělována, jméno, příjmení a podpis hlasujícího a datum. Hlasovat je možné prostřednictvím hlasovacího lístku v papírové nebo elektronické podobě (zaslaného formou e-mailu). Anketa je uzavírána a vyhodnocena nejpozději k 30. květnu.

4. K vyhodnocení ankety jmenuje Hlavní výbor tříčlennou sčítací komisi, v níž má nejméně jednoho svého zástupce. Výsledky ankety jsou zveřejněny ve Zpravodaji ČNS, odborném tisku a veřejných mediích.

5. Předání ocenění se děje slavnostním způsobem, místo a formu určí Hlavní výbor ČNS po vyhodnocení výsledků.

6. Výši finanční odměny spojené s udělením Ceny ČNS stanoví Hlavní výbor na svém ustavujícím zasedání a jejich výše zůstává po celé funkční období Hlavního výboru konstantní.

7. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje ČNS prostřednictvím hlasování členů Hlavního výboru ČNS Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“. Tato cena nemá povahu ocenění celoživotního díla, nýbrž originálního, nejčastěji individuálního přínosu k rozvoji, popularizaci a k společenské prestiži oboru. Způsob předání ocenění stanoví Hlavní výbor po přijetí společného rozhodnutí.

8. Čestná cena ČNS není spojena s finanční odměnou, její laureát obdrží pět rudých růží.

 

Laureáti jednotlivých ročníků:

20222021, 20202019, 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997

 Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz