Česká národopisná společnost


Studentská cena ČNS

Povaha a cíle Studentské ceny České národopisné společnosti:

 • - Zřizovatelem ceny je Česká národopisná společnost, z. s. (dále jen ČNS).
 • - Cílem Studentské ceny ČNS je podpora vědecké práce mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů na VŠ.
 • - Studentská cena ČNS má povahu veřejného ocenění spojeného s finanční odměnou.
 • - ČNS si vyhrazuje možnost Studentskou cenu nevyhlásit.

 

Podmínky k účasti v soutěži:

 • - Přihlášená práce má etnologické téma.
 • - Přihlášená práce je založena na vlastním výzkumu (terénním, archivním, muzejním), popřípadě zpracovává závažný teoretický nebo metodologický problém z oblasti etnologické vědy.
 • - Studentská cena ČNS se uděluje ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a za nejlepší diplomovou práci.
 • - Do soutěže jsou přijímány bakalářské nebo diplomové práce obhájené v posledních dvou kalendářních letech před vyhlášením soutěže na daný rok (tj. pro soutěž vyhlášenou na rok 2017 práce obhájené v letech 2015, 2016 a do konce února 2017).
 • - Bakalářská či diplomová práce musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do řádně vyhlášeného termínu, tj. vždy do konce února daného roku.
 • - Práce musí být do soutěže zaslány svými autory a s vědomím katedry/ústavu na VŠ, na níž/němž byly vytvořeny a obhájeny. Vědomí katedry/ústavu se dokládá písemným souhlasem zástupce vedení dané instituce a přiložením kopie posudku vedoucího a oponenta dané práce. Uvedené dokumenty je nutno zaslat v elektronické podobě na výše uvedenou adresu spolu s přihlašovanou prací.
 • - Žádná práce nesmí být do soutěže přihlášena více než jednou.
 • - Práce musejí být v souladu s Etickým kodexem ČNS.

 

Hodnocení:

 • - Práce zhodnotí porota složená z odborníků, členů ČNS, kteří jsou jmenováni Hlavním výborem ČNS.
 • - Členové poroty jsou povinni seznámit se se všemi pracemi a zjistit, zda odpovídají podmínkám pro účast v soutěži.
 • - Při hodnocení porota důsledně zamezí střetu zájmu a bude dbát na nepodjatost svých členů.
 • - Vyhlášeny budou jedna nejlepší bakalářská a jedna nejlepší diplomová práce.
 • - Pokud nebude žádná z přihlášených prací porotou vyhodnocena jako vhodná pro udělení Studentské ceny ČNS, ČNS si vyhrazuje právo ocenění neudělit.
 • - Výsledky budou zveřejněny a vyhlášeny na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, v Národopisném věstníku a na internetových stránkách ČNS.
 • - Nejlepší bakalářská práce bude oceněna diplomem a finanční odměnou ve výši 3 000 Kč, nejlepší diplomová práce pak diplomem a odměnou ve výši 5 000 Kč.

Hlavní výbor České národopisné společnosti přijal přihlášené práce v kategorii bakalářská práce i v kategorii diplomová práce. Po posouzení přihlášených prací se Hlavní výbor rozhodl Studentskou cenu za rok 2018 neudělit ani v jedné z kategorií.

Ceny byly slavnostně předány dne 23. 6. 2018 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Laureáty se stali Bc. Petra Mandíková a Mgr. Ondřej Volčík.

V roce 2017 vyhlásila ČNS na Mezinárodním festivalu ve Strážnici také poprvé výsledky Studentské ceny ČNS. Jejími vítězi se stali Bc. Jiří Smlsal a Mgr. Eliška Filipová-Nohálová.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz