Česká národopisná společnost


Konference, semináře

Ve dnech 19.–21. září 2023 pořádá Česká národopisná společnost, z. s. vědeckou konferenci s názvem (NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. V červnu byl zveřejněn program konference. Přihlašovat bez příspěvku se můžete prostřednictvím online formuláře do 15. srpna 2023.

Ceska Narodopisna Spolecnost BARVA 1EU AVCR stredova znacka CZ rgb   tiskova kvalita MGPlogotyp vertikal   NMVP LOGO CMYK 

Ve dnech 30. a 31. května 2023 pořádá Slovácké muzeum v Uherském Hradišti mezinárodní konferenci s názvem Barva v tradiční kultuře. Letos se konference uskuteční v nově otevřeném Cyrilometodějském centru (Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město).

 

 .1

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve dnech  30. a 31. května 2023. Letos se konference uskuteční v nově otevřeném Cyrilometodějském centru ve Starém Městě.

Tématem konference, která navazuje na pracovní zasedání konané v roce 2022 na Ústavu evropské etnologie v Brně, je Barva v tradiční kultuře.

Dne 10. května 2023 se v Litomyšli uskuteční konference Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při ČNS s názvem Výzdoba a nápisové datace venkovských staveb. Následující dva dny, 11. a 12. května 2023, pořádá Regionální muzeum v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl) symposium k 170. výročí od narození Terézy Novákové. Podrobnosti k oběma akcím viz přiložené dokumenty.

T._Nováková.jpg

Ve dnech 7. až 10. června 2023 se v Brně uskuteční 16. mezinárodní kongres SIEF2023. Česká republika je zemí, kde byla téměř před 100 lety založena Mezinárodní komise pro lidové umění (Commission internationale de l'art populaire), předchůdce dnešní SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, česky Mezinárodní společnost pro etnologii a folklor). Na pořádání konference se podílí Etnologický ústav AVČR, v. v. i., Ústav evropské etnologie FFMU a Národní ústav lidové kultury. Tématem konference je Život v nejistotě.

Cílem SIEF2023 v Brně je otevřít debatu o nejistotě v etnologii, folkloru a přilehlých oborech, a to jak z hlediska nejistoty každodenního života, tak i nejistoty epistemologické. Ať se podíváme kamkoli, náš svět se zdá být místem nejistoty a rizika, ale způsoby, jakými vnímáme a interpretujeme tyto jevy, se vždy měnily. I historické změny ve vnímání nejistoty nám ukazují, že nejde jen o překážku či jen na obtíž. Procházení našich životů v moři nejistot může také vést k obnovenému pátrání, k alternativním novým cestám a možnostem. Ve skutečnosti je taková sociální změna nezbytnou součástí každodenního života všech komunit. Velké krize vyvolané ekologickými katastrofami, změnou klimatu, ekonomickými otřesy, a ničivé války, to vše přináší mnoho lekcí a nabízí řešení, jak se s náhle se objevujícími komplikacemi vypořádat. A tak se ptáme, jaké jsou každodenní praktiky vyrovnávání se s nejistotou?

Living Uncertainty Logo Barva

Ve dnech 19. - 21. září 2023 pořádá Česká národopisná společnost, z. s. vědeckou konferenci s názvem (NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. Konfererence se ustkuteční v Národním domě v Prostějově (Vojáčkovo náměstí 1, 796 01 Prostějov). Slovo tradice je v dnešní době skloňováno v nejrůznějších kontextech. Společenské změny druhé poloviny 19. a 20. století zapříčinily nejen zásadní proměnu venkovského prostředí a lidové kultury, ale také vnímání toho, co je a co není tradičníKonference si klade za cíl prozkoumat procesy, kterými tradice procházejí, a zaměřit se na jejich reflexi v současné společnosti, a to jak v teoretické rovině vědecké a badatelské, tak z pohledu nositelů současných tradic i společnosti jako celku.

DIGI 022265 Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz