Česká národopisná společnost


Instructions for authors

Texts are published in Czech, Slovak, Polish and in other world languages. The editorial office only accepts original works resulting from research or documentation. The editorial office only accepts contributions that have not yet been published in any printed or electronic form. No other publications are permitted in the course of the review proceeding. Non-original works are rejected by the editors without any review proceeding. Also tests sent by the author to more professional journals at the same time may be rejected.

The Ethnographic Journal editors accept solely contributions in their electronical form (CD, email enclosure etc.) in standard electronical formats (.doc or .rtf).

 

Size of contributions:

Articles: maximum length 20standard pages (36,000 characters with spaces in a text editor);
Foreign ethnological materials: maximum length 15standard pages (27,000 characters);
Personalia: maximum length 5 standard pages (9,000 characters) + recommended is also selective bibliography of the personality to which the article is devoted;
Reviews: 5 standard pages (9,000 characters), the office will not accept reviews of publications or exhibitions published or held more than 2 years before

 

Form of contributions: 

Script: ARIAL or TIMES NEW ROMAN; no shading, no upper-case and capital letters
•    Name of the contribution: size 12 / bold
•    Author´s name incl. all academic titles: size 12 / bold + italics
•    Name and address of the institute in which the author works (or private address), email contact:size 12 / italics
•    Names of chapters: size 12 / bold
•    Text: size 12

 

Paragraph: alignment to left; line spacing 1,5; do not format the beginning of a paragraph using any kind of indent (TAB key, more keystroke on space bar), use the ENTER key to separate the paragraphs only, we recommend not to use special graphics and not to format the text (different kinds of fonts, underlining etc. it is not allowed to use macro mode, to insert pictures directly into the text, to divide words automatically etc.)

 

Notes: to be in the form of footnotes (Enter › Reference › Footnotes; numbering 1, 2, 3 etc.)


List of sources, literature and internet resources(headings of these lists will be unified with headings of other chapters in the text): behind the text

 


Summary for contributions in sections Studies, Materials, Ethnology abroad: Czech texts intended for translation into English with maximum length of ½ standard page (800 characters including spaces).


Key words: five to seven words which express content of the contribution.


Photographs or other pictorial enclosures, charts: do not include into the text, enclosed them as (an) enclosure(s) in form of separate files (non-compressed format jpg or tiff; resolution at least 300 dpi); it is necessary to attach a text file with the list of photographs (in the case of descriptions, in addition to the name of the photograph mention also the author´s name, place where the photograph is archived, or the owner of the pictorial material, dating); it is possible to specify a rough position of the picture within the text (using a text note in a different colour).

 

Name of files (enclosures): the name of each file shall comprise author´s name and contribution name: Kral_About homemade products.doc – if the contribution also contains a pictorial enclosure, everything (text and pictorial parts) shall be included in a folder with the same name: Kral_About homemade products – and the folder will contain the text document Kral_About homemade products _Text as well as numbered pictures: Kral_About homemade products _Obr1; Kral_About homemade products _Obr2 [Fig2] etc.

 

  

Citation criteria:
Monograph (one author): SMRČKA,Vít: Dějiny České národopisné společnosti čili Dějiny psané národopisem [Czech Ethnography Society, or History written in ethnography]. Praha: Česká národopisná společnost,2011.
Monograph (more authors): JANOTKA, Miroslav– LINHART, Karel: Zapomenutá řemesla [Forgotten crafts]. Praha: Svoboda,1984.
Chapter in a book co-written (collective monograph) and proceedings: MOTYČKOVÁ, Dana– SEDLICKÁ, Kateřina: Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos rozvoji oboru [Activities of the Ethnography Commission at the Czech Academy of Sciences and Arts during the Protectorate period and its contribution to the development of the field]In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana(eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR,2006, s. 124–132.
Article in a scientific journal: LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Vranovské poutě z národopisného hlediska [Vranov pilgrimages from an ethnography point of view]Vlastivědný věstník moravský24, 1972, č. 1, s. 67–77.
Edition work of anonymous author: VERBÍK, Antonín(ed.): Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721 [Blood Book of Bojkovice 1630–1721]Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971.
Edition work of well-known author: KOPECKÝ, Milan(ed.): Valentin Bernard Jestřábský. Vidění rozličné sedláčka sprostého. Opava 1719[Valentin Bernard Jestřábský. Seeing a different seat of the dirty. Opava 1719].Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského,1973.
Archival sources: Moravský zemský archiv v Brně, fond G113, Zemská rada živnostenská, inv. č. 58, sign. Xa, k. 580, fol. 5–8.
Manuscript of Diploma (Bachelor, Master) or Doctoral thesis: SVĚTLÍK,Radek: Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod [Research of landscape percussion using visual methods]. Bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, 2013.
Respondents: Hartl, Karel (nar. 1925); 29. 11. 2015.
Web pages:http://gistralik.muni.cz/zaznam.html#id=7126 (op. cit.16. 5. 2015).

 

 

Naposledy změněno pátek, 18 březen 2022 18:48


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz