Česká národopisná společnost


Aktuality

Na stránky ČNS bylo v rámci "virtuální badatelny" zavěšeno nové číslo Národopisného věstníku (2.2022). Odkaz viz https://www.narodopisnaspolecnost.cz/images/Narodopisny_vestnik_2.2022.pdf

Česká národopisná společnost oznamuje všem svým členům, že v rámci Virtuální badatelny byla opětovně zpřístupněna Bibliografická databáze národopisných příspěvků. Jedná se o ojedinělý zdroj informací o existenci textů s tematikou tradiční lidové kultury v lokálně a regionálně vázaných tiskovinách. V roce 2020 bohužel došlo k závažným problémům s plněním databáze novými údaji a následně i s jejím zpřístupněním v on-line prostředí. Bibliografická databáze je uživatelům znova k dispozici díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Podpora tradiční lidové kultury. Vstup do databáze je pod níže uvedeným odkazem: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/virtualni-badatelna/bibliograficka-databaze

Rovněž pro rok 2023 byl vypsán projekt na podporu studentských etnografických výzkumů podporovaných z dárcovského Fondu PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.Termín pro podávání žádostí o podporu je 30. 11. 2022, více informací v přiloženém dokumentu. Podrobnější informace naleznete pod níže uvedeným odkazem odkazem: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/darcovsky-fond

Ve dnech 7. až 10. června 2023 se v Brně uskuteční 16. mezinárodní kongres SIEF2023. Česká republika je zemí, kde byla téměř před 100 lety založena Mezinárodní komise pro lidové umění (Commission internationale de l'art populaire), předchůdce dnešní SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, česky Mezinárodní společnost pro etnologii a folklor). Na pořádání konference se podílí Etnologický ústav AVČR, v. v. i., Ústav evropské etnologie FFMU a Národní ústav lidové kultury. Tématem konference je Život v nejistotě.

Cílem SIEF2023 v Brně je otevřít debatu o nejistotě v etnologii, folkloru a přilehlých oborech, a to jak z hlediska nejistoty každodenního života, tak i nejistoty epistemologické. Ať se podíváme kamkoli, náš svět se zdá být místem nejistoty a rizika, ale způsoby, jakými vnímáme a interpretujeme tyto jevy, se vždy měnily. I historické změny ve vnímání nejistoty nám ukazují, že nejde jen o překážku či jen na obtíž. Procházení našich životů v moři nejistot může také vést k obnovenému pátrání, k alternativním novým cestám a možnostem. Ve skutečnosti je taková sociální změna nezbytnou součástí každodenního života všech komunit. Velké krize vyvolané ekologickými katastrofami, změnou klimatu, ekonomickými otřesy, a ničivé války, to vše přináší mnoho lekcí a nabízí řešení, jak se s náhle se objevujícími komplikacemi vypořádat. A tak se ptáme, jaké jsou každodenní praktiky vyrovnávání se s nejistotou?

Living Uncertainty Logo Barva

Výstava Papírová ves – Národopisné muzeum Národního muzea (Kinského zahrada 98, Praha 5) – 30.9. 2022–31.5. 2023.

Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI II (2020–2022), podpořeného Ministerstvem kultury, s názvem VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury. Na projektu se účastní tři instituce: Národní muzeum, které je koordinátorem projektu a tvůrcem výstavy, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., a České vysoké učení technické v Praze. Výstava je doplněna kritickým katalogem s odbornou studií. Více o výstavě: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/papirova-ves

Plakát A4 Papirova vesČeská národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz