Česká národopisná společnost


(NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie

Ve dnech 19. - 21. září 2023 pořádá Česká národopisná společnost, z. s. vědeckou konferenci s názvem (NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. Konfererence se ustkuteční v Národním domě v Prostějově (Vojáčkovo náměstí 1, 796 01 Prostějov). Slovo tradice je v dnešní době skloňováno v nejrůznějších kontextech. Společenské změny druhé poloviny 19. a 20. století zapříčinily nejen zásadní proměnu venkovského prostředí a lidové kultury, ale také vnímání toho, co je a co není tradičníKonference si klade za cíl prozkoumat procesy, kterými tradice procházejí, a zaměřit se na jejich reflexi v současné společnosti, a to jak v teoretické rovině vědecké a badatelské, tak z pohledu nositelů současných tradic i společnosti jako celku.

DIGI 022265 

 

Česká národopisná společnost, z. s. Vás zve na vědeckou konferenci

 

(NE)Tradice žije!

Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie

 

19.–21. září 2023.

Konference se uskuteční v Národním domě v Prostějově (Vojáčkovo náměstí 1, 796 01 Prostějov).

 

Slovo tradice je v dnešní době skloňováno v nejrůznějších kontextech. Společenské změny druhé poloviny 19. a 20. století zapříčinily nejen zásadní proměnu venkovského prostředí a lidové kultury, ale také vnímání toho, co je a co není tradiční. V současné době se setkáváme s několika druhy etnokulturních tradic – s tradicemi v zásadě nepřerušenými, které se předávají od dob nejstaršího doložení až do současnosti, s tradicemi obnovenými, modifikovanými i vymyšlenými. Zatímco kolektivizace venkova znamenala definitivní odklon od tradičního způsobu života, především po roce 2000 zaznamenáváme tendenci „navracet se ke kořenům“, a to v nejrůznějších podobách. Mezi nejvýraznější projevy, které tento trend postihuje, jistě patří lidové zvyky a slavnosti, kroje, řemesla, stavitelství, gastronomie nebo léčitelství.

Konference si klade za cíl prozkoumat procesy, kterými tradice procházejí, a zaměřit se na jejich reflexi v současné společnosti, a to jak v teoretické rovině vědecké a badatelské, tak z pohledu nositelů současných tradic i společnosti jako celku.

         

Tematické okruhy

Hranice tradice. Slovem tradice se v běžné společnosti již neoznačují jen jevy, které jsou prověřeny a předávány generacemi, ale cokoliv, co připomíná cosi z minulosti. Na venkově i v tradičním městském prostředí se neustále objevuje řada nových prvků – materiálních i nemateriálních, které budou brzy pokládány za tradiční, stejně jako prvky, které vznikly v průběhu 20. století a nyní je považujeme za nedílnou součást života.

·       Co pojem tradice dnes znamená v etnologii a v příbuzných oborech? Jak definujeme tradici a jak se tato definice mění?

·       Jakou roli můžeme/máme jako etnologové hrát při nakládání s tradicemi v současnosti anebo ve formování jejich vnímání lidmi?


Kontinuita, zánik a proměny tradice. Přirozenou vlastností tradice je hodnotová stálost a zároveň neustálá proměna. Tradice, která ztratí svou praktickou a následně i společenskou funkci a přestane se vyvíjet, se stává nepotřebnou a zaniká. Tradiční projev může být přerušen také z mnoha jiných důvodů. U některých tradic však dochází k obnově. Také nositelé tradic se mění.

·       Z jakého důvodu lidé v dnešní době udržují tradice a proč obnovují zaniklé? Proč (a jak) jsou některé tradice „zachráněny“ a jiné ne?

·       Co přináší prožívání tradice současnému člověku a jak se projevuje?

·       Jaký vliv na vnímání a proměnu tradice jako konceptu i jejích konkrétních projevů mají média, internet a jiné informační zdroje – přispívají k prohlubování úcty k ní nebo k její devalvaci?

·       Jaké projevy má snaha uchovat tradice spojené s materiální kulturou?

 

Pořadatelé konference si vyhrazují právo na výběr referátů na základě kvality zaslaných abstraktů a jejich vhodnosti pro vytvoření tematicky zaměřených sekcí.

 

Přihlášky a anotace příspěvků o délce maximálně 300 slov v českém, slovenském nebo anglickém jazyce posílejte, prosím, do 30. 4. 2023 prostřednictvím online formuláře.

O přijetí či nepřijetí příspěvku budou autoři informováni do 30. 5. 2023. Délka příspěvku na konferenci bude 20 minut, aby byla umožněna diskuse. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština, popřípadě angličtina (překlad do češtiny není zajištěn).

Pokud máte zájem o účast na konferenci bez příspěvku, přihlaste se, prosím, do 30. 7. 2023 na výše uvedeném linku.

Příspěvky z konference budou po recenzním řízení publikovány v Národopisném věstníku v roce 2024. Datum odevzdání písemné formy příspěvku je stanoveno na 30. 11. 2023. Formální náležitosti týkající se zpracování příspěvků budou oznámeny na konferenci.

Konferenční poplatek činí 400,- Kč a bude placen v hotovosti na místě konání konference. Ubytování a cestovní náklady Česká národopisná společnost, z. s., nehradí. Bližší informace o možnosti ubytování budou účastníkům rozeslány během července 2023.

Pro jakékoliv další informace se obracejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

       

Přečteno 1036 krát Naposledy změněno pondělí, 03 duben 2023 12:58


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz