Česká národopisná společnost


SIEF2023 – 16. mezinárodní kongres, Brno 7.-10. června 2023

Ve dnech 7. až 10. června 2023 se v Brně uskuteční 16. mezinárodní kongres SIEF2023. Česká republika je zemí, kde byla téměř před 100 lety založena Mezinárodní komise pro lidové umění (Commission internationale de l'art populaire), předchůdce dnešní SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, česky Mezinárodní společnost pro etnologii a folklor). Na pořádání konference se podílí Etnologický ústav AVČR, v. v. i., Ústav evropské etnologie FFMU a Národní ústav lidové kultury. Tématem konference je Život v nejistotě.

Cílem SIEF2023 v Brně je otevřít debatu o nejistotě v etnologii, folkloru a přilehlých oborech, a to jak z hlediska nejistoty každodenního života, tak i nejistoty epistemologické. Ať se podíváme kamkoli, náš svět se zdá být místem nejistoty a rizika, ale způsoby, jakými vnímáme a interpretujeme tyto jevy, se vždy měnily. I historické změny ve vnímání nejistoty nám ukazují, že nejde jen o překážku či jen na obtíž. Procházení našich životů v moři nejistot může také vést k obnovenému pátrání, k alternativním novým cestám a možnostem. Ve skutečnosti je taková sociální změna nezbytnou součástí každodenního života všech komunit. Velké krize vyvolané ekologickými katastrofami, změnou klimatu, ekonomickými otřesy, a ničivé války, to vše přináší mnoho lekcí a nabízí řešení, jak se s náhle se objevujícími komplikacemi vypořádat. A tak se ptáme, jaké jsou každodenní praktiky vyrovnávání se s nejistotou?

Living Uncertainty Logo Barva

Nejistota je nejzákladnější zkušeností i pro naši akademickou práci. Lze ji vnímat jako důležitou součást samotného procesu, relativizující rozsah a kvalitu našich etnografických materiálů a výzkumných dat a naši schopnost je interpretovat, čímž přispívá k metodologické dynamice našich oborů a relevanci našich poznatků. Je to vidět např. na přejímání experimentálních metod do naší práce, nemluvě o přesazích a mezioborové spolupráci s experimentálními vědami, či angažovanými a aplikovanými obory.

V současné době čelíme nové úrovni nejistoty, protože naše „tradiční“ paradigma výzkumu, výuky a prezentace prováděné „tváří v tvář“, se mění ve prospěch online interakcí a sdílení znalostí. Objevujeme nové virtuální terény a/nebo terény umístěné v budoucnosti, které nás nutí přehodnotit naše přístupy.

Vítáme proto příspěvky, prezentace, diskuse, kulaté stoly a další formáty konferencí, které zkoumají výzkum v nejistých oblastech a situacích: globální a lokální konflikty, ekologické a sociální katastrofy, situace ontologické a kognitivní disonance a v neposlední řadě pandemie, popř. válka (v jakémkoli smyslu slova). 

Podrobnější informace naleznete na domovských stránkách konference SIEF2023 pod níže uvedeným odkazem:

https://www.siefhome.org/congresses/sief2023/

Přečteno 464 krát Naposledy změněno úterý, 18 říjen 2022 10:07


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz